Nungz

s50u เริ่มมีความน่าสนใจ ที่จะกลับมาเล่นฝั่ง L

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 60
3
เมื่อวานนี้มีการทะลุ กรอบ channel ขาลง ขึ้นไป แล้วย่อทำ pull back
วันนี้ถ้าไม่ย่อลงมาอยู้ในกรอบ แนะนำ L ขึ้นไป อาจจะได้เห็นประมาณ 900

ความคิดเห็น