Nungz

s50u เปิดมาเช้านี้ก็ทะลุเส้น trendline แนวต้านทันที

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
เช้านี้ ราคาเปิดมาประมาณ 891.3 ทะลุเส้น trendline แนวต้านที่มีนัยยะสำคัญ เราจำเป็นต้องเล่นกลับหน้าทันที

ตอนนี้ เริ่มกลับมาเล่น L ทันที ยกเว้นว่า วันนี้กลับมาปิด ต่ำกว่า หรือเท่ากับ 890
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ