Nungz

s50u เปิดมาเช้านี้ก็ทะลุเส้น trendline แนวต้านทันที

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 36
1
เช้านี้ ราคาเปิดมาประมาณ 891.3 ทะลุเส้น trendline แนวต้านที่มีนัยยะสำคัญ เราจำเป็นต้องเล่นกลับหน้าทันที

ตอนนี้ เริ่มกลับมาเล่น L ทันที ยกเว้นว่า วันนี้กลับมาปิด ต่ำกว่า หรือเท่ากับ 890