Nungz

s50u มาถึง จุดตัดสินใจอีกรอบ

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 30
2
แถวนี้ คาดการณ์ว่าควรปรับฐาน ก่อน แน่ๆ แล้วขึ้นต่อ หรือจะลงไปกรอบ channel แดง อีกรอบ

หรือปรับฐานเสร็จ ขึ้นทะลุ ไปกรอบ channel น้ำเงิน ด้านบน ประมาณ 990-1000 จุดความคิดเห็น