Nungz

s50u มาถึง จุดตัดสินใจอีกรอบ

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
แถวนี้ คาดการณ์ว่าควรปรับฐาน ก่อน แน่ๆ แล้วขึ้นต่อ หรือจะลงไปกรอบ channel แดง อีกรอบ

หรือปรับฐานเสร็จ ขึ้นทะลุ ไปกรอบ channel น้ำเงิน ด้านบน ประมาณ 990-1000 จุด



คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ