HumanGraphy

TFEX-S50U20: จังหวะเทรดสวนเทรนด้วย Harmonic Shark

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
Open Long => Target และ Stop ตามไฮไลท์ สีเขียว-แตง
** เป้าสั้นหรือยาว ขึ้นอยู่กับตลาดจะตอบรับการเด้งแบบไหน
ความคิดเห็น:
ถึงเป้าแรก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ