Nungz

s50u เริ่มมาถึงบริเวณ ต้านสำคัญ โปรดระมัดระวัง

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 42
5
หลังจาก เด้งขึ้นมา ก็มาถึงบริเวณต้าน สำคัญ คร่าวๆ จะอยู่ที่ 912- 913 แต่จะมี gap 816.5
ดังนั้นบริเวณ 913-916 ไม่ควรจะ ไล่ตาม L อาจจะมีโอกาส take profit บริเวณนี้ มากกว่า

ความคิดเห็น