HumanGraphy

S50U20 : ราคาหลุดแนวรับ 849.

ลดลง
HumanGraphy Pro+ Updated   
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
S50U20 : ราคาหลุดแนวรับ 849.

กรณีไม่ False กลับเข้ากรอบ
แผนคือรอการพักฐานสร้างแนว Stop ย่อยแล้ว
เทรด Short: Target 780. และ 706.
ความคิดเห็น: ภาพใหญ่ต่อเนื่องจากแผนนี้
ความคิดเห็น: ส่วนภาพย่อย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ