HumanGraphy

TFEX: เทรด Short จังหวะสั้นๆ ด้วย Harmonic

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
TFEX: เทรด Short จังหวะสั้นๆ ด้วย Harmonic

Entry ที่ D Zone
Stop เหนือ High
Target ปลายลูกศรสีแดง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ