HumanGraphy

S50U20: Sideway Case

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 133
4
S50U20: Sideway Case

*Prediction : คาดการณ์กรณี Sideway ราคาอาจลง impulse 5 คลื่น แล้วพักเด้งไม่สูง อาจมีลงเทส Low อีกครั้ง
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคาลงแตะกรอบพักตัว(สีส้ม) อาจหยุดพักการลงที่แนวนี้ หรือลงไปพักที่แนว 847.

ความคิดเห็น