Nungz

s50u มีโอกาส เด้งขึ้นไปชน channel บน

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
s50u วิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม วันนี้ ก็ไม่ยอมหลุด มีโอกาสเป็นไปได้ว่า จะเด้งไปชนกรอบด้านบน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ