Nungz

s50u มีโอกาส เด้งขึ้นไปชน channel บน

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 31
0
s50u วิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม วันนี้ ก็ไม่ยอมหลุด มีโอกาสเป็นไปได้ว่า จะเด้งไปชนกรอบด้านบน

ความคิดเห็น