Nungz

s50u วันนี้ ตัดสินจะกลับมาเล่นขาขึ้น รึไม่

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 26
1
ขา L เริ่มมีความหวัง ถ้า ทะลุเส้น trendline ขึ้นไปได้ ประมาณ 878-880 อาจจะเข้าส่วนนึงก่อน และอาจจะออกข้าง ก่อนขึ้นต่อ

ความคิดเห็น