Nungz

s50u วันนี้ ตัดสินจะกลับมาเล่นขาขึ้น รึไม่

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
ขา L เริ่มมีความหวัง ถ้า ทะลุเส้น trendline ขึ้นไปได้ ประมาณ 878-880 อาจจะเข้าส่วนนึงก่อน และอาจจะออกข้าง ก่อนขึ้นต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ