HumanGraphy

S50U20 : Double Zigzag case1

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy Pro+ Updated   
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
S50U20 : Double Zigzag case1

Plan1 กรณีพักแบบ Double Zigzag
folow Long
Stop 806.
Target 900.
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ