Nungz

s50u ถึงเป้าแรก โอกาสหักหัวลง ก็มี

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
วันนนี้ ราคาวิ่งขึ้นมาชน channel สีแดงอีกรอบ ถ้ารอบนี้ไม่ผ่าน อาจจะขอ s อีกรอบ ตอนนี้ปิด L ไปหมดแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ