Nungz

s50u ยังอยู่ขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
เมื่อวานนี้ เริ่มมีการ take profit วิ่งออกข้างมากกว่า แนวรับจะอยู่แถวๆๆ902
ถ้าวันอังคารเปิดมา ไม่หล่นไปกว่านี้ และสามารถ ทะลุ 909-910 ได้ โอกาส จะมองไปบริเวณ 950-960 ทันที

แต่ถ้าวันอังคารเปิดมาหลุดบริเวณ 900-902 แนวรับ น่าจะอยู่ใกล้ๆๆ 890 แต่ถ้าหลุด 890 เลิกมองเป็นขาขึ้นทันที ให้มองลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ