Nungz

s50u มาถึงจุด วัดใจอีกรับ จะขึ้นหรือจะลงต่อ

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
ถ้าวันจันทร์ สามารถยืนระดับ 895-900 ได้โอกาส จะขึ้นต่อมีเยอะมาก
แต่ถ้า ไม่สามารถ ทะลุขึ้นไปได้ ต้องกลับมาเล่นขาลงอีกรอบ

ส่วนตัวยัง bais S แต่ยังไงก็ตาม ถ้าทะลุก็ต้อง L ไป หรือถ้าไม่ทะลุ ก็ต้องตาม S
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ