Nungz

s50u2019 ลงมาเทสแนวรับสำคัญ

ลดลง
TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
ตอนนี้ลงมาเทส แนวรับสำคัญ ถ้าหลุดลงมา มีหวังร่วงแรง เนื่องจาก volume ตรงกรอบชมพู ค่อนข้างน้อยมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ