Nungz

TFEX วันนี้สามารถใช้งานได้แล้ว s50u2019

TFEX:S50U2019   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 26
1
จังหวะนี้ขอ s น้อยๆ ก่อน ข้อดี stop loss ใกล้มาก ถ้าทำ new high ยอม และ RRสูง