Nungz

TFEX วันนี้สามารถใช้งานได้แล้ว s50u2019

TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
จังหวะนี้ขอ s น้อยๆ ก่อน ข้อดี stop loss ใกล้มาก ถ้าทำ new high ยอม และ RRสูง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ