Nungz

s50u2019 ยังคงน่าเสี่ยง S ต่อไป

TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
จังหวะ S อยู่ที่ขึ้นไปชน trend line แล้ว ไม่ผ่าน เติม S stop loss ยังอยู่ที่ 1110-1111 ยอมแพ้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ