TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
ขา S ก็ดัก S นะครับเมื่อเห็นการกลับตัวจองแท่งเทียน บริเวณราคาที่วางไว่ โชคดีทุกคน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ