jirasak_kan

ตีเส้นดูแนวโน้ม s50m20

TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
ลองตีเส้นดูแนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ของทิศทาง s50m20 ว่าจะขึ้นหรือลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ