Nungz

ตลาด อาจจะเริ่ม กลับมาเล่นขาลงระยะสั้น

ลดลง
TFEX:S50M2020   SET50 INDEX
s50m2020 เริ่มไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ และมีการทำ lower low ช่วงก่อนเที่ยง

สิ่งที่แนะนำระยะสั้นได้คือ หาจังหวะ S เวลาเด้ง ถ้าเด้งมา แถวๆๆ 850-851 น่า s ระดับประมาณนี้ถ้าเด้งขึ้นมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ