Nungz

ระยะสั้น ยังคงมอง S ต่อไป

ลดลง
TFEX:S50M2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 23
0
เริ่มเข้าสู่จุดวัดใจ จะเด้งแล้วลงต่อ หรือจะ ขึ้น แต่ตอนนี้ขา S ได้เปรียบกว่า
ถ้าเด้งมา ควร เริ่ม S ระดับกรอบสีแดง นอกจากกว่าตลาดมีแรงขึ้น โดยรวมทั้งโลก เป็นไปได้ว่า อาจจะเร่ิมเล่นใน channel กรอบสีฟ้า ขึ้นอีกรอบ จะกลายเป็น เทรนขาขึ้นอีกรอบบ

ความคิดเห็น