premchai

S50M20 ยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้น

TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
การปรับตัวลงในวันนี้ เป็นเพียงการปรับฐานเล็กๆ ตราบใดที่ยังเคลื่อนไหวในกรอบ ทั้งสีเขียว และสีเหลือง ยังคงมีมุมมอง เป็นย่อแล้วเข้าซื้อ ตราบเท่าที่มีการหลุดกรอบนี้ไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ