Nungz

s50m2020 เริ่มดูดี

TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
ยังเล่นอยู่ในกรอบ channel ขาขึ้น เมื่อเช้ามีการทะลุ แนวต้าน ขึ้นมา แล้ว pull back กลับมาที่แนวรับ ถ้าไม่หลุดแนะนำ L
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ