TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
แผนวันนี้ก็ประมาณนี้ วันนี้น่าจะสวิงทั้งวัน อย่าลิมวางจุดคัดกันด้วยนะครับ ( ในกรณีไม่เป็นไปตามแผนจะมาเพิ่มเติมให้นะครับ )

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ