hoonruntrend

s50m20 มาถึงแนวต้านสำคัญ เป็นแนวเฝ้าระวัง

TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
s50m20 ชนแนวต้านสำคัญ 770 แล้วไม่ผ่าน
speedline แน้วโน้มขาขึ้นระยะสั้น จะจบ ลง หากหลุด 745
trendline แน้วโน้มขาขึ้นจะจบ ลง หากหลุด 720

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ