HumanGraphy

S50M20 [TFEX] : Leading Diagonal case

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50M2020   SET50 INDEX
S50M20 : Leading Diagonal case
(next target at the end of x wave =953.)

Plan A : Buy 903.
Stop 892.
Target 916. and 953.
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ