PacharaTantaragron

TFEX สวยดี แต่จะลง เพราะ...........

ลดลง
TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
ลองกลับหัวกราฟ แล้วให้กราฟมันเล่าเรื่อง >> Impulse wave สวยๆ สำหรับนักโต้คลื่น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ