PacharaTantaragron

TFEX สวยดี แต่จะลง เพราะ...........

ลดลง
TFEX:S50M2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 147
1
ลองกลับหัวกราฟ แล้วให้กราฟมันเล่าเรื่อง >> Impulse wave สวยๆ สำหรับนักโต้คลื่น