HumanGraphy

TFEX - S50H22 แผนเทรดระยะสั้นก่อนปิดปีใหม่

ลดลง
TFEX:S50H2022   SET50 INDEX
เทรด Short ในกรอบด้วย Harmonic Bat Plan หรือเทรด Short เมื่อเบรกแนวต้านแล้ว False ด้วย Harmonic Alternate Bat Plan

***Entry, Stop and Target ตามไฮไลท์ ของช่วงราคา

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ