TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
ถึงเป้าแล้วซึ่งเป็นแนวรับแข็ง รอบบ่ายจะมีการรีย่าวแรง ขาshort ก็กำไรไว้นะครับ เป้ารีอยู่ที่ 955 โดยประมาณ ( เพื่อลงต่อ )

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ