KittipongKeana1ce1c7629d54c54

S50H20 ไม่ควรหลุดเส้นแดงแล้วจะขึ้นต่อไป

TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
S50H20 ไม่ควรหลุดเส้นแดงแล้วจะขึ้นต่อไป
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ