HumanGraphy

S50H2020 พักตัวในกรอบใหญ่ (เทรดด้วย Sideway Tactic)

TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
S50H20 : ราคาพักตัวในกรอบสีน้ำเงิน
แนวรับสีเขึยว 1052.6 เป็น Key ว่าราคาจะลงหากรอบล่างรึเปล่า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ