Nungz

s50h2020

ลดลง
TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
24/2/2020 เป็นวันที่น่าต้องจดบันทึก ตลาดหุ้น panic กันทั่วโลก
PE SET ร่วงลงมาเหลือ 17.2เท่า ก็เริ่มนับว่าไม่แพง ไม่ถูก

ในขนาดที่ กราฟ volume ดู s50h2020 volume ไม่ค่อยสะสม เหมือนมีการเท กระจาดทิ้งอย่างเดียว ทำให้ volume ไม่ได้เยอะมาก
ถ้ามีข่าวดี จุดพลุเมื่อไหร่ เป็นไปได้ พุ่งได้แรงทันที มาากๆๆ แต่ตอนนีี้หา ข่าวดียากเหลือเกิน แต่เราไม่ค่วรประมาท ถ้า จะเล่น s ต่อไปนี่ ควรตั้ง stop ไว้มากๆๆ
เราไม่รู้ว่า ตลาดจะเด้งกลับมาแรงแค่ไหน ยิ่งลงแรง ยิ่งเด้งแรง เหมือนกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ