Nungz

ีupdate แนวรับ ต้าน

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
แนวรับ 1017-1018 ต้าน 1029-1030 ยังรอจังหวะ L
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ