HumanGraphy

TFEX - S50H20 : พักตัวหลังจากรีบาวด์แรงช่วงต้นเดือน

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
S50H20 : พักตัวหลังจากรีบาวด์แรงช่วงต้นเดือน
case1 : พักไม่ลึก L เมื่อเห็น revesal เป้าไกล
case2 : พักลึก เล่นสั้น L เมื่อเห็น reversal ใกล้แนวรับ Stop@ lower 999.
**case อื่นๆ ไม่เทรด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ