Nungz

ระยะสั้นอาจจะเริ่ม หา จังหวะ L

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50H2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 15
1
หลังจากลงมาเป็นระยะยาวนาน มีการปรับตัวขึ้น ผ่านระดับที่มีนัยยะสำคัญ ระะยะสั้น ตอนนี้มุม มองระยะสั้น อาจจะต้องมาเล่นฝั่ง L จังหวะที่น่าสนใจ 1020-1023
แต่ถ้ารูปทรงแล้ว ถ้ามีการทิ้งหลุดทัน ที อาจจะต้องมา แนวรับระดับถัดไป ตามกรอบสีชมพู น่าจะเป็นแนวรับ ที่มีความเสี่ยงน้อย