joeiji

set50con

เพิ่มขึ้น
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
idea 1. Set50future คาดว่าจะจบคลื่น2ย่อยเพื่อไปคลื่น3ย่อยที่เป้า1075 1086.7 1094 ตามลำดับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ