BreezeBrief

S50U23 05/09/23 กรอบ 941.5-947.7 tf30 ค้าง ob เบรคบนได้ตาม 30

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
กรณีลง
1. ยังหลุด 941.5 เบรค 947.7 ไม่ได้จะลงตาม fibo
5 = 940.7(261.8) 931.3(423.6)
30 = 936.5(261.8)
120 = 941.1(61.8) 934.7(78.6)

2. เบรค 947.7 แต่กดหลุด low ยังลงต่อตาม fibo

กรณีขึ้น
1. เบรค 947.7 ลงไม่หลุด 941.5 จะเริ่มมี สญ.หยุดลง

2. จาก bulldi. 30 120 ถ้ามี cd จะเริ่มหยุดลง หรือ tfเล็กฟอร์มหัวขึ้น ก็จะหยุดลง

120 : os ลงใกล้ 61.8%
. . bulldi. แต่ยังไม่มี สญ. cd

30 : จากหัวลง(หัก) ลง >200%
. . bulldi. แต่ยังไม่มี สญ. cd os LH
จากหัวลง(หัก) ถ้ามี สญ.ค้างดีด ob

5 : จากหัวลง ลงใกล้ 200%
. . ob LH LL กรอบ 941.5-947.7

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ