TFEX:S501!   SET50 INDEX
จากการวิเคราะห์ก่อนหน้า ซึ่งเกิดสถานการณ์ที่สอง ทำให้ขา Short ต้องอยู่ในโหมดเฝ้าระวัง

สถานการณ์ที่ 1 ทะลุและยืนกรอบสีฟ้า ทำให้ภาพขาลงเสีย อยู่เฉยๆหรือหาจังหวะ Long
สถานการณ์ที่ 2 ไม่ทะลุกรอบสีฟ้า ทำให้ภาพขาลงยังคงอยู่เหมือนเดิม ให้ถือสถานะ Short ต่อไป