Roongee

บทเรียนแรก TFEX S50 TF60 Basis

การศึกษา
TFEX:S501!   SET50 INDEX
TFEX S50 TF60 Basis

บทเรียนแรก
ในการคิดจะเล่นกราฟ
สำหรับสวิงเทรดเล่นเก็งกำไร
เริ่มต้นในการดูกราฟ ให้นับจากtimeframe (TF)
ให้หัดนับ กราฟดูตามรอบSto
ดูให้ง่ายๆ
HH = newhigh ยกhigh
HL = newlow ยกLow
LH= lowerhigh highต่ำลงเดิม
LL= lowerlow lowที่ต่ำลง

สนุกนะ นั่งนับดูสิ หัดดู

จินตภาพสำคัญกว่าความคิด
รู้งี้ ทำไปนานแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ