yuttapongtrader

sun มองว่าหมดแรงขายแล้ว

NASDAQ:RUN   Sunrun Inc
RSI เริ่มหักขึ้น OS แล้ว
ผมมองว่า น่าเก็บเข้าพอตและรอขึ้น upside มีไฮเดิมครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ