mooham2011

RS พักตัวเป็นกรอบ

การศึกษา
SET:RS   RS PUBLIC COMPANY
RS ยิงขึ้นจากกรอบสะสมไป เพิ่งพักตัวกรอบแรก ตอนนี้ราคาลงมาทดสอบแนวรับ EMA 10 วันมีการเด้งเล็กน้อย แนวรับของกรอบอยู่บริเวณ bridge ที่ 18 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ