Thatchai789

RPH

เพิ่มขึ้น
SET:RPH   RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
ตอนนี้อยู่ในกรอบที่น่าสนใจ ถ้าหลุดกรอบนี้ คงต้องรอดูกรอบล่าง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ