hoonruntrend

rojna 5.6 ตรงนี้แข็งจริง ขอเคารพอีกนิด จะกลับตัว

เพิ่มขึ้น
SET:ROJNA   ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
rojna 5.6 ตรงนี้แข็งจริง ขอเคารพอีกนิด จะกลับตัว และไปยืนอยู่ที่เดิม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ