WattSupak

Bullish Alternate Bat

เพิ่มขึ้น
SET:QH   QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
- target 1 = 3.18
- target 2 = point B
- target 3 = 78.6% AD --> point A

- action = รับตรงแนวรับ 2.98
- cut = blue line 2.94
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ