UNRPP

PTTGC - เริ่มสะสม buy

เพิ่มขึ้น
SET:PTTGC   PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
จากภาพ คิดว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมา 5 wave และตอนนี้ได้ correct a-b-c เสร็จแล้ว
เป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนี้กำลังจะขึ้นเวฟ 3 ซึ่งมีเป้าที่ 170 หรือ 3x ของราคาปัจจุบัน
น่าจะเริ่มเก็บกันได้
ความคิดเห็น: เริ่มมา

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ