UNRPP

PTTGC - รอ Buy on pullback

SET:PTTGC   PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
PTTGC ได้บรรลุเป้าหมายราคาตามบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เรียบร้อย (https://th.tradingview.com/chart/PTTGC/U...)

ตอนี้
เชื่อว่าเราได้จบเวฟ 1 แล้ว และกำลังย่อทำเวฟ 2
เป้าหมายการซื้ออยู่ที่แนว 41 และ 34 บาท
เป้าหมายคือแนวต้าน Fib 0.618 บริเวณ 70+

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ