UNRPP

PTTGC - Inverted head and shoulder เสร็จสิ้น

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
SET:PTTGC   PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
จากโพสที่แล้ว
คาดว่า PTTGC ได้จบ correction wave และกำลังจะมุ่งสู่เวฟ 3 all time high

ตอนนี้ราคาได้ทำ Inverted head and shoulder ทะลุ neck line และทดสอบแล้ว

เป้าแรกจาก inverted head and shoulder อยู่ที่ประมาณ65 บาท ซึ่งเป็น 50% fibo retracement พอดี

ในภาพรวมคิดว่ากำลังขึ้นเวฟ 3 เป้าที่ 170 บาท
ความคิดเห็น:
นับจากครั้งแรกที่ดู ขึ้นมา 9% แล้ว สวยมากครับ
ความคิดเห็น:

Wave1 ถูกซ้อนทับแล้ว
มีโอกาสลงต่อทำนิวโลสูง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ