tamom7129

ทำไม่เป็น

SET:PTTEP   PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
จำนวนเข้าชม 58
1
*-*
ความคิดเห็น: ทำถูกไม

ความคิดเห็น

ต้องดูว่า จะวิเคราะห์และเปรียบเทียบอะไรครับ เช่น ดูหุ้่น PTT กับ กลุ่มอุตสาหรรม หรือ ดูเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียว หรือ เปรียบเทียบ ค่าเงิน EU ทอง ,...https://www.tradingview.com/wiki/Compare
ตอบกลับ