UNRPP

PTTEP - น่าจะไปต่อพร้อมกับราคาน้ำมัน

เพิ่มขึ้น
SET:PTTEP   PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
จำนวนเข้าชม 1715
51
ตอนนี้คิดว่า PTTEP ปรับ correction จบ พร้อมๆกับน้ำมัน
หากราคาอยู่เหนือ 110 คาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น

โดยมีเป้าหมายที่ยอด high เดิม แถว 220

เมื่อดูราคาน้ำมัน
จะเห็นว่า break กรอบ correction ออกมาแล้วเช่นกัน คาดว่าเป้าหมายคล้ายกันคือจะปรับตัวสูงขึ้นไปใกล้ๆ high เดิม

เมื่อดู correlation coefficient ระหว่าง PTTEP กับราคาน้ำมันดิบ

จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน
คาดว่าราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้

ความคิดเห็น