Nungz

ptt ดูน่าเป็นห่วงมาก ถ้าไม่กลับมายืน 45

ลดลง
SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
วันนี้ ช่วงบ่าย ptt หลุดกรอบ สามเหลี่ยม ดูอาการน่าเป็นห่วงมากๆ หวังว่าเป็นแค่ false break ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ